Ενότητα CR2: Κλινική Ρεφλεξολογία


Η εφαρμογή της Ρεφλεξολογίας σε κλινικά περιστατικά, απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις. Από τη σωστή λήψη και χρήση του ιστορικού έως και τη στοχευμένη εφαρμογή, ακολουθούμε τις αρχές της 'Πρακτικής Βασισμένης σε Ενδείξεις", για την ασφάλεια του πάσχοντος και τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα της Ρεφλεξολογίας.  


Για να παρακολουθήσετε τα μαθήματα θα πρέπει να κάνετε Αίτηση Εγγραφής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης στην Κλινική Ρεφλεξολογία

Εισαγωγή στην Κλινική Ρεφλεξολογία

Mάθημα CR2.1
Εξετάζονται οι Αρχές της επιστημονικής προσέγγισης της Ρεφλεξολογίας και οι αρχές για αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών με γνώμονα την ασφάλεια του πάσχοντος. 

Ιστορικό Υγείας - Ιστορικό Ρεφλεξολογίας

Μάθημα CR2.2
Η σωστή λήψη Ιστορικού Υγείας και Ιστορικού Ρεφλεξολογίας είναι σημαντικές παράμετροι για την αποτελεσματική εφαρμογή της Κλινικής Ρεφλεξολογίας.

Αρχές Εφαρμογής Κλινικής Ρεφλεξολογίας

Μάθημα CR2.3
Η Εφαρμογή της Ρεφλεξολογίας διέπεται από αρχές  καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα της Ρεφλεξολογίας. 

 


Αντανακλαστικά Κυκλώματα - Ομοιοστατικοί Μηχανισμοί

Μάθημα CR2.4
Τα αντανακλαστικά κυκλώματα, είναι μηχανισμοί ελέγχου και ρύθμισης των λειτουργιών του οργανισμού. Ο σκοπός τους είναι η διατήρηση της Oμοιόστασης. 


Κλινική Ρεφλεξολογία για το Μυοσκελετικό Σύστημα

Μάθημα CR2.5

Στο μάθημα εξετάζονται οι τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων του Μυοσκελετικού Συστήματος με Κλινική Ρεφλεξολογία και τις Αρχές της Εφαρμοσμένης Ζωνοθεραπείας. 

Κλινική Ρεφλεξολογία για τα Σπλαχνικά Συστήματα

Μάθημα CR2.6

Τα συμπτώματα που προέρχονται από κάποια διαταραχή οργάνου ή συστήματος απαιτούν διαφορετική "ανάγνωση" και διαφορετικούς χειρισμούς από τα συμπτώματα του Μυοσκελετικού Συστήματος.  Διαχείριση Πόνου με Ρεφλεξολογία

Μάθημα CR2.7

Στο μάθημα αναπτύσσονται οι τρόποι  αντιμετώπισης του πόνου με τη Ρεφλεξολογία, σε συσχετισμό με τις πληροφορίες της φυσιολογίας/παθολογίας/φαρμακολογίας του πόνου.  


Σωματοποίηση Stress: Φυσιολογία, συμπτώματα, μορφές και αντιμετώπιση με Κλινική Ρεφλεξολογία.

Μάθημα CR2.8

Η κατανόηση των μηχανισμών του Stress, της σκοπιμότητας, των βιοχημικών αλλαγών που προκαλεί, των αιτίων ενεργοποίησής του και μετατροπής του σε χρόνιο stress, είναι θεμελιώδους ...

Κλινική Ρεφλεξολογία σε Ειδικές Ομάδες Ασθενών

Μάθημα CR2.9

Οι πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις χρήζουν προσεκτικής προσέγγισης, τόσο για την ασφάλεια του πάσχοντος όσο και για την αποτελεσματικότητα της Ρεφλεξολογίας.