Ενότητα CR3: Έρευνα και Ρεφλεξολογία


Σκοπός της ενότητας είναι να καταστήσει ικανούς τους συμμετέχοντες να κατανοούν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της Ρεφλεξολογίας με χρήση των διαθέσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Για να είναι όμως τα ερευνητικά αποτελέσματα χρήσιμα, απαιτείται γνώση των βασικών αρχών της Μεθοδολογίας της Έρευνας στις επιστήμες υγείας.  Το "Πώς διαβάζουμε μια έρευνα" είναι μια δεξιότητα που γίνεται πλέον απολύτως αναγκαία για τον Ρεφλεξολόγο που επιθυμεί την επιστημονική του επάρκεια και την εδραίωση της αξιοπιστίας του. 

Για να παρακολουθήσετε τα μαθήματα θα πρέπει να κάνετε Αίτηση Εγγραφής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδικευσης Κλινική Ρεφλεξολογία

CR20 Η Έρευνα στη Ρεφλεξολογία

Μάθημα CR3.2

Στο μάθημα εξετάζονται σημαντικές έρευνες για τη Ρεφλεξολογία, τον μηχανισμό δράσης της και την επίδρασή της σε διαφορετικά συμπτώματα.  


kliniki-research.png

kliniki-research.png
Σοφία ΡαπτοπούλουΔιαχειριστής ΧρήστηςHSi ΓραμματείαΣτεφανία Ξεναρίου

CR20 Στοιχεία Βιο-Ιατρικής Έρευνας

Μάθημα CR3.1

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει ικανούς τους συμμετέχοντες να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν όλα τα στοιχεία των ερευνών για τη Ρεφλεξολογία στην κλινική πρακτική. 


bio-medical-research.png

bio-medical-research.png

bio-medical-research.png

bio-medical-research.png

bio-medical-research.png

bio-medical-research.png

bio-medical-research.png

bio-medical-research.png

bio-medical-research.png

bio-medical-research.png

bio-medical-research.png
Σοφία ΡαπτοπούλουΔιαχειριστής ΧρήστηςHSi ΓραμματείαΣτεφανία Ξεναρίου