Η Ρεφλεξολογία είναι αγωγή για τη φροντίδα της υγείας. Ως επάγγελμα υγείας, έχει αυξημένες ηθικές και επιστημονικές απαιτήσεις από τους επαγγελματίες Ρεφλεξολόγους.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία του Health Studies – integrated απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εργαστούν ως Ρεφλεξολόγοι.

Έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τη νέα γενιά των Ρεφλεξολόγων ώστε:

- Να παρέχουν υπηρεσίες Ρεφλεξολογίας με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.

- Να έχουν επιτυχημένη επαγγελματική πορεία και ανάπτυξη.

- Να είναι επιστημονικά και επαγγελματικά επαρκείς από την πρώτη μέρα της αποφοίτησής τους.

- Να συνεργάζονται με αλληλοεκτίμηση σε διεπιστημονικές ομάδες.

Οι σπουδαστές μας εγγράφονται με ευθύνη και κόστος της σχολής, ως δόκιμα μέλη του Πανελλήνιου Επαγγελματικού Σωματείου Ρεφλεξολόγων (ΠΕΣΡ), από την έναρξη του δεύτερου έτους σπουδών. Με την αποφοίτησή τους μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη του ΠΕΣΡ – εφόσον το επιθυμούν.

Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής