Μετεκπαίδευση στην Κλινική Ρεφλεξολογία

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν τη Ρεφλεξολογία ως συμπληρωματική αγωγή σε κλινικές καταστάσεις (καταστάσεις που χρειάζονται θεραπεία και βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση).
Η αυξανόμενη χρήση της Ρεφλεξολογίας ως συμπληρωματικής αγωγής σε κλινικά περιστατικά, απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες από τους επαγγελματίες Ρεφλεξολόγους.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι Ρεφλεξολόγοι ασκούν τη Ρεφλεξολογία ως κύριο επάγγελμα. Η επιτυχής επαγγελματική ανάπτυξη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιστημονική κατάρτιση και την αξιοπιστία του επαγγελματία Ρεφλεξολόγου.

Το πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Κλινική Ρεφλεξολογία, παρέχει στον συμμετέχοντα τα εφόδια για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις νέες συνθήκες και τις νέες αυξημένες απαιτήσεις.
Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι η σύνδεση της σύγχρονης θεωρητικής γνώσης και της έρευνας με την κλινική πρακτική. Τα προσόντα που αποκτά ο εκπαιδευόμενος σχετίζονται με τις πραγματικές ανάγκες του επαγγέλματος και οδηγούν στην ανάπτυξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Λόγοι Συμμετοχής
  • Απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για εφαρμογή Ρεφλεξολογίας σε κλινικά περιστατικά (περιστατικά που χρήζουν θεραπείας).
  • Ανάπτυξη και επικαιροποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν στη βασική εκπαίδευση, με βάση τις νεότερες εξελίξεις στη Ρεφλεξολογία και τη Φυσιολογία / Νευροβιολογία.
  • Επανένταξη στην αγορά εργασίας.
Η μακρά διάρκεια του προγράμματος έχει στόχο να δώσει στους συμμετέχοντες τον απαραίτητο χρόνο για:
  • Λειτουργική και σε βάθος μελέτη.
  • Ανάδυση ερωτημάτων από την πρακτική εφαρμογή των νέων πληροφοριών.
  • Εντοπισμό των δυσκολιών στην εφαρμογή.
  • Απαντήσεις και επίλυση των δυσκολιών εντός του προγράμματος, με τη βοήθεια εκπαιδευτών και συμμετεχόντων, με εποπτεία, με ανάδραση, με προσομοιώσεις, δοκιμές, κ.ο.κ.

Για να παρακολουθήσετε τα μαθήματα θα πρέπει να κάνετε Αίτηση Εγγραφής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης στην Κλινική Ρεφλεξολογία

CR20 Forum Έπικοινωνία: Συζητήσεις - Απορίες - Απόψεις

Εδώ μπορείτε να ανοίξετε συζητήσεις για θέματα σχετικά με τη Ρεφλεξολογία, το Πρόγραμμα που παρακολουθείτε, να εκθέσετε για αυτά απόψεις ή απορίες. Ας κάνουμε διάλογο.

Σοφία ΡαπτοπούλουΔιαχειριστής ΧρήστηςHSi ΓραμματείαΕιρήνη ΑναστασοπούλουΧριστίνα ΚανάκηΣτεφανία ΞεναρίουΈφη Σταυροπούλου