Ενότητα 300: Μεθοδολογία 


Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της χρήσης της Ρεφλεξολογίας και ταυτόχρονη αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας για τη Ρεφλεξολογία.

Η ανάπτυξη στο πεδίο των ερευνών καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των Ρεφλεξολόγων και σ αυτόν τον τομέα.

Η έρευνα έχει μια παγκοσμίως κοινά αποδεκτή γλώσσα. Η χρήση αυτής της κοινής γλώσσας, μας καθιστά ικανούς να γίνουμε μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου επαγγελματιών φροντίδας της υγείας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε πιο εύκολα να μοιραστούμε γνώση και εμπειρία για την βελτιστοποίηση των τεχνικών μας. Να μοιραστούμε προβληματισμό και να δημιουργήσουμε νέα γνώση, προς όφελος όλων μας.

Η κοινή επιστημονική γλώσσα μπορεί να βοηθήσει στην ευρύτερη αποδοχή των αφάρμακων τεχνικών φροντίδας της υγείας, από μεγαλύτερο μέρος της ιατρικής κοινότητας και των επαγγελματιών υγείας γενικότερα. Αυτό θα οδηγήσει στο κοινό καλό καθώς όλο και περισσότερο γίνεται επιτακτική η ανάγκη συνεργασίας των επαγγελματιών που ασκούν Ρεφλεξολογία και Συμπληρωματικές Αγωγές γενικότερα, με την ιατρική κοινότητα, για την καλύτερη αμφίδρομη ενημέρωση.

Η Ενότητα αυτή θα καταστήσει ικανούς τους σπουδαστές να κατανοούν και να αναζητούν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της Ρεφλεξολογίας με βάση τα στοιχεία από την ερευνητική βιβλιογραφία. Η γνώση αυτών των δύο παραμέτρων ορίζει σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία του επαγγελματία και απαιτεί διαρκή ενημέρωση, μελέτη και εφαρμογή της θεωρίας στην κλινική πρακτική.

Μια τέτοια στάση και πορεία οδηγεί στην αποδοχή της Ρεφλεξολογίας αλλά και του κάθε επαγγελματία που την υπηρετεί βασιζόμενος στις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης.

Η ενότητα 300 – Μεθοδολογία, αποτελείται από δύο υποενότητες.

310: Μεθοδολογία Έρευνας

320: Μεθοδολογία Αναζήτησης και Χρήσης Πληροφορίας.

Για να παρακολουθήσετε τα μαθήματα θα πρέπει να κάνετε Αίτηση Εγγραφής στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία

RA 310 Μεθοδολογία Έρευνας

Οι σπουδαστές θα μάθουν τις βασικές έννοιες της ερευνητικής μεθοδολογίας των επιστημών υγείας, τα είδη έρευνας και τις διαφορετικές μεθοδολογίες, τα ισχυρά και αδύναμα στοιχεία κάθε μεθόδου και το ...

HSi ΓραμματείαΣοφία ΡαπτοπούλουΣτεφανία Ξεναρίου

RA 320 Μεθοδολογία Αναζήτησης και Χρήσης Πληροφορίας

Στην ενότητα Μεθοδολογία Αναζήτησης και Χρήσης Πληροφορίας, οι σπουδαστές θα διδαχθούν τους τρόπους αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σε ...

HSi ΓραμματείαΣοφία ΡαπτοπούλουΔιαχειριστής ΧρήστηςΧριστίνα Κανάκη