• Στην ενότητα Μεθοδολογία Αναζήτησης και Χρήσης Πληροφορίας, οι σπουδαστές διδάσκονται τους τρόπους αξιοποίησης των πληροφοριών για την έγκυρη ενημέρωσή τους σε ερευνητικό και επαγγελματικό επίπεδο.

  Για το σκοπό αυτό θα αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες απολύτως απαραίτητες στο σύγχρονο Ρεφλεξολόγο όπως:  (ενδεικτικά)

  • Να κατανοούν πότε και ποιες πηγές χρειάζονται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν για συγκεκριμένα θέματα/συμπτώματα όχι μόνο σχετικά με τη Ρεφλεξολογία, αλλά και για κάθε περιστατικό ή σύμπτωμα που καλούνται να αντιμετωπίσουν.
  • Να επιλέγουν κατάλληλο περιβάλλον αναζήτησης και να εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές εντοπισμού.
  • Να διακρίνουν τον βαθμό εγκυρότητας και αξιοπιστίας του περιεχομένου των πηγών.
  • Να χρησιμοποιούν τις πηγές με ηθικό και νόμιμο τρόπο προστατεύοντας τα πνευματικά δικαιώματα και αποφεύγοντας την λογοκλοπή.

  Είναι σημαντικό για κάθε επαγγελματία να γνωρίζει τις πηγές και τους τρόπους