• Στην ενότητα Πληροφοριακή επάρκεια, οι σπουδαστές θα διδαχθούν τους τρόπους αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σε ερευνητικό και επαγγελματικό επίπεδο.

    Για το σκοπό αυτό θα αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες απολύτως απαραίτητες στο σύγχρονο Ρεφλεξολόγο όπως:  (ενδεικτικά)

    • Να κατανοούν πότε και ποιες πηγές χρειάζονται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν για συγκεκριμένα θέματα/συμπτώματα όχι μόνο σχετικά με την Ρεφλεξολογία, αλλά και για κάθε περιστατικό ή σύμπτωμα που καλούνται να αντιμετωπίσουν
    • Να επιλέγουν κατάλληλο περιβάλλον αναζήτησης και να εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές εντοπισμού
    • Να διακρίνουν τον βαθμό εγκυρότητας και αξιοπιστίας του περιεχομένου των πηγών
    • Να χρησιμοποιούν τις πηγές με ηθικό και νόμιμο τρόπο προστατεύοντας τα πνευματικά δικαιώματα και αποφεύγοντας την λογοκλοπή.