• Μάθημα 510: Νομοθεσία – Δεοντολογία

    Είναι βασική προϋπόθεση για κάθε επαγγελματία να γνωρίζει το νομοθετικό πλαίσιο για όλα όσα περιλαμβάνονται στην άσκηση του επαγγέλματός του. Τη φορολογική του οντότητα, τη δημόσια προβολή του, τα κλαδικά όργανα και φορείς, τη διαφήμιση, τα σχετιζόμενα επαγγέλματα,  κ.ο.κ. 

    Παρά το γεγονός ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο ειδικά για τη Ρεφλεξολογία, ο επαγγελματίας Ρεφλεξολόγος έχει ευθύνη να γνωρίζει όσα ορίζει ο νόμος για την ιδιότητα του επαγγελματία γενικά (π.χ. φορολογική, ασφαλιστική νομοθεσία), και επιπλέον όσα αφορούν την άσκηση επαγγέλματος σχετικού με την υγεία.

    Λόγω της έλλειψης νομοθετικού πλαισίου από την πολιτεία, την εποπτεία ως ένα βαθμό την ασκούν τα σωματεία ρεφλεξολόγων. Θεωρούμε απαραίτητο να ενημερώνεται σωστά ο σπουδαστής για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ως προς τα σωματεία καθώς και τις δυνατότητες παρέμβασης που αυτά έχουν.

    Στο Health Studies – integrated θεωρούμε εξίσου σημαντικό να γνωρίζει ο σπουδαστής το νομοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται με την εκπαίδευση, την πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων όπως ισχύουν στην Ελλάδα, ώστε να έχει ξεκάθαρη εικόνα της πραγματικότητας και των προοπτικών του.