• Μάθημα 520: Ο Ρεφλεξολόγος ως επαγγελματίας

  Ο Ρεφλεξολόγος ως επαγγελματίας, πέρα από την επιστημονική του επάρκεια, πρέπει να γνωρίζει και άλλους τομείς που σχετίζονται με την επαγγελματική του ανάπτυξη. 

  Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών παραμέτρων όπως η συνέπεια, ο σωστός σχεδιασμός, η διαρκής ενημέρωση, η ικανότητα συνεργασίας, η γνώση των πραγματικών συνθηκών τόσο ως προς το επάγγελμα όσο και ως προς το γενικότερο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

  Οι σπουδαστές του Health Studies – integrated εκπαιδεύονται για όλα όσα απαιτούνται για σωστή επαγγελματική ανάπτυξη.

  Περιεχόμενα: 

  • Ο/Η Ρεφλεξολόγος ως επαγγελματίας: Ευκαιρίες – Προκλήσεις – Δυσκολίες
  • Σχέσεις κόστους-αποτελεσματικότητας για τις ΣΕΘ
  • Σχέσεις κόστους-αποτελεσματικότητας για τη Ρεφλεξολογία
  • Ρεφλεξολογία στην Ελλάδα. Κατάσταση και προοπτικές
  • Πιστοποίηση: Μύθοι – Αλήθειες – Προοπτικές
  • Η Σωστή και Νόμιμη Χρήση Όρων και Εννοιών
  • Αντιγραφή – Λογοκλοπή
  • Παραποίηση επαγγέλματος
  • Σχέση και συνεργασία με την ιατρική κοινότητα
  • Σχέση και συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας
  • Δουλεύοντας σε διεπιστημονική ομάδα
  • Δεξιότητες παρουσίασης της Ρεφλεξολογίας και του εαυτού μας
  • Επαφή με το κοινό και Δημόσιος Λόγος.  (Θεωρία και Πρακτική)
  • Business Planning
  • Σωματεία Ρεφλεξολόγων: Θεσμικός ρόλος, υποχρεώσεις και δικαιώματα