• Μάθημα 530: Νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική και επαγγελματική πράξη

  Οι Νέες Τεχνολογίες αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος τόσο της εκπαίδευσης όσο και της επαγγελματικής ανάπτυξης.  Η χρήση των νέων τεχνολογιών απαιτεί γνώση των δυνατοτήτων και των περιορισμών που έχουν ώστε να αποκομίσει κανείς τα μέγιστα οφέλη από τη χρήση τους.

  Η νομοθεσία σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα έχει αλλάξει το τοπίο και απαιτεί χρήση εφαρμογών που παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια.

  Οι σπουδαστές του Health Studies – integrated εκπαιδεύονται στη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αλλά και στην επαγγελματική τους πρακτική όπως για παράδειγμα, εφαρμογή e-class για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εφαρμογές ηλεκτρονικής τήρησης αρχείων.

  Παράλληλα μαθαίνουν τις δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο για την συνεπή και αποτελεσματική τους προβολή. 

  Περιεχόμενα:     

  • Εκμάθηση και χρήση ηλεκτρονικών/online εκπαιδευτικών εργαλείων για μελέτη και αυτομόρφωση
  • Χρήση των νέων τεχνολογιών στην κλινική πρακτική
  • Χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου στην επαγγελματική ανάπτυξη
  • Εφαρμογές για επαγγελματίες υγείας