• Μάθημα 210: Γενικό Πλαίσιο

  Το μάθημα αφορά το γενικό πλαίσιο της Ρεφλεξολογίας ως προς την ιστορία και την εξέλιξή της. Τη θέση της Ρεφλεξολογίας στο φάσμα των Συμπληρωματικών Αγωγών και τις προοπτικές της στο διεθνές περιβάλλον των επαγγελμάτων υγείας.

   • Εισαγωγή στις Συμπληρωματικές Εναλλακτικές Θεραπείες.   
   • Έννοιες, ορισμοί, θεσμικό πλαίσιο, εξέλιξη, παρούσα κατάσταση.
   • Η Ρεφλεξολογία και το φάσμα των ΣΕΘ
   • Διασυνδετική Ιατρική και ο ρόλος της Ρεφλεξολογίας
   • Φιλοσοφία και Αρχές Ρεφλεξολογίας
   • Ιστορία της Ρεφλεξολογίας – Θεωρίες προέλευσης
   • Ζωνοθεραπεία κατά Fitzgerald
   • Ρεφλεξολογία κατά Ingham
   • Θεωρίες μηχανισμού δράσης της Ρεφλεξολογίας
   • Χάρτες Ρεφλεξολογίας. Διαφορές, ομοιότητες, χρήση

  • Για να παρακολουθήσετε τα μαθήματα θα πρέπει να κάνετε Αίτηση Εγγραφής στο 2ετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία.