• Μεθοδολογία Έρευνας

  Οι σπουδαστές θα μάθουν τις βασικές έννοιες της ερευνητικής μεθοδολογίας των επιστημών υγείας, τα είδη έρευνας και τις διαφορετικές μεθοδολογίες, τα ισχυρά και αδύναμα στοιχεία κάθε μεθόδου και το πως να «διαβάζουν» μια ερευνητική εργασία.

  Οι σπουδαστές θα διδαχθούν πως να αντλούν τα διαφορετικά στοιχεία που δίνει κάθε κάθε πεδίο μιας δημοσίευσης ξεχωριστά. Θα διδαχθούν πως και ποια στοιχεία να αντλούν από:

  • Το ερώτημα της έρευνας
  • Τη μεθοδολογία της έρευνας
  • Το σχεδιασμό της έρευνας
  • Το δείγμα
  • Τις ομάδες παρέμβασης και ελέγχου
  • Το πρωτόκολλο εφαρμογής
  • Τη συζήτηση
  • Τα αποτελέσματα
  • Τα συμπεράσματα