Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης στην Κλινική Ρεφλεξολογία

κλινική ρεφλεξολογία - μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης 2021 - 2022

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης
“ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ“
2021 – 2022

Έναρξη Νέου Τμήματος

30 -31 Οκτωβρίου 2021

Το πρόγραμμα καλύπτει πέντε βασικούς τομείς.

Ως προς τη θεωρία: Γνώση και κατανόηση της θεωρίας της Ρεφλεξολογίας με βάση τις επιστήμες της Βιολογίας. Κατά συνέπεια γνώση και κατανόηση των ελεγκτικών και ρυθμιστικών μηχανισμών του οργανισμού και των αντανακλαστικών κυκλωμάτων.

Ως προς την εφαρμογή: Ακρίβεια στον εντοπισμό των συμπτωματικών και των αντανακλαστικών περιοχών για στοχευμένη παρέμβαση με συγκεκριμένα ζητούμενα. Γνώση και κατανόηση των κριτηρίων επιλογής των διαφόρων χειρισμών ανά σύμπτωμα και περιοχή παρέμβασης.

Ως προς τον πάσχοντα: Σωστή λήψη ιστορικού υγείας. Γνώση και χρήση των στοιχείων του ιστορικού υγείας. Γνώση των επιπτώσεων της κάθε αγωγής. Γνώση  του τρόπου και του  βαθμού παρέμβασης της ρεφλεξολογίας στον συγκεκριμένο ασθενή με γνώμονα την ασφάλειά του και τον σεβασμό στις ανάγκες και επιθυμίες του.  Ενημέρωσή του με σαφήνεια και ακρίβεια για κάθε τι που αφορά τη Ρεφλεξολογία στη δική του περίπτωση.

Ως προς το νόσημα: Αναζήτηση και άντληση και έλεγχος εγκυρότητας πληροφοριών και ο τρόπος χρήσης τους σε σχέση με τη Ρεφλεξολογία.

Ως προς τον θεράποντα ιατρό και  άλλους επαγγελματίες υγείας: Ο κάθε γιατρός έχει την ευθύνη του ασθενούς του και ως εκ τούτου ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος έχει ευθύνη να δώσει αναλυτικές και σαφείς πληροφορίες για τον τρόπο παρέμβασης, το βαθμό και τους τρόπους επίδρασης της ρεφλεξολογίας στον συγκεκριμένο ασθενή και τους χρόνους επίτευξης των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

Τα μαθήματα διεξάγονται:

  1. Σε Φυσική Τάξη
  2. Σε Ηλεκτρονική Τάξη (live e-class)
  3. Με Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση*

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων σε Φυσική και Ηλεκτρονική τάξη, είναι υποχρεωτική.

*Καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι σπουδαστές  έχουν πρόσβαση με τον ατομικό τους κωδικό στην εφαρμογή e-learning της σχολής, για τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, τα τεστ αξιολόγησης, κουίζ, εργασίες, επικοινωνία με τους διδάσκοντες, κ.ά.  Η πρόσβαση στην εφαρμογή μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε ώρα επιλέγει ο σπουδαστής.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΤ = ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ &  EC= e-Class
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΤ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛ.
31 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΤ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛ.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 6 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
10 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
24 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 8 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
11 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
15 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΝΟΥ*
18 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
19 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 8 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
12 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
19 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΝΟΥ*
ΦΕΒΡΟΥΑΡ.  2022 2 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
5 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
6 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
16 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΝΟΥ*
19 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 2 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
9 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΝΟΥ*
12 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
23 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
30 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΝΟΥ*
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 2 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
3 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
13 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
16 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΑΙΟΣ 2022 4 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
18 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
21 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 1 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
4 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
5 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
15 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
25 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
29 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 9 ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
10 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος, για την καλύτερη διεξαγωγή των μαθημάτων, σε συνεννόηση με τους σπουδαστές κάθε τμήματος. 

Συμπληρώστε & στείλτε την Αίτηση Εγγραφής

Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει

  1. Ηλεκτρονικά ή
  2. Στη γραμματεία του HS-i, Κολοκοτρώνη 10, 145 62 Κηφισιά, 1ος όροφος.

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ

Έναρξη

00:00

Σάββατο, Οκτώβριος 30, 2021

Λήξη

00:00

Κυριακή, Οκτώβριος 31, 2021

Διεύθυνση

Κολοκοτρώνη 10, 145 62 Κηφισιά (Εμπορικό Κέντρο Κερασιές)

Συμμετέχοντες