Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης στην Κλινική Ρεφλεξολογία

σχολή ρεφλεξολογίας

Εξειδίκευση στην Κλινική Ρεφλεξολογία: Το πρόγραμμα καλύπτει πέντε βασικούς τομείς.

Ως προς τη θεωρία: Γνώση και κατανόηση της θεωρίας της Ρεφλεξολογίας με βάση τις επιστήμες της Βιολογίας. Κατά συνέπεια γνώση και κατανόηση των ελεγκτικών και ρυθμιστικών μηχανισμών του οργανισμού και των αντανακλαστικών κυκλωμάτων.

Ως προς την εφαρμογή: Ακρίβεια στον εντοπισμό των συμπτωματικών και των αντανακλαστικών περιοχών για στοχευμένη παρέμβαση με συγκεκριμένα ζητούμενα. Γνώση και κατανόηση των κριτηρίων επιλογής των διαφόρων χειρισμών ανά σύμπτωμα και περιοχή παρέμβασης.

Ως προς τον πάσχοντα: Σωστή λήψη ιστορικού υγείας. Γνώση και χρήση των στοιχείων του ιστορικού υγείας. Γνώση των επιπτώσεων της κάθε αγωγής. Γνώση  του τρόπου και του  βαθμού παρέμβασης της ρεφλεξολογίας στον συγκεκριμένο ασθενή με γνώμονα την ασφάλειά του και τον σεβασμό στις ανάγκες και επιθυμίες του.  Ενημέρωσή του με σαφήνεια και ακρίβεια για κάθε τι που αφορά τη Ρεφλεξολογία στη δική του περίπτωση.

Ως προς το νόσημα: Αναζήτηση και άντληση και έλεγχος εγκυρότητας πληροφοριών και ο τρόπος χρήσης τους σε σχέση με τη Ρεφλεξολογία.

Ως προς τον θεράποντα ιατρό και  άλλους επαγγελματίες υγείας: Ο κάθε γιατρός έχει την ευθύνη του ασθενούς του και ως εκ τούτου ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος έχει ευθύνη να δώσει αναλυτικές και σαφείς πληροφορίες για τον τρόπο παρέμβασης, το βαθμό και τους τρόπους επίδρασης της ρεφλεξολογίας στον συγκεκριμένο ασθενή και τους χρόνους επίτευξης των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε Φυσικές και Ηλεκτρονικές τάξεις. Ημερομηνίες μαθημάτων μπορείτε να δείτε εδώ
(http://health-studies.gr/kliniki-reflexologia/eggrafi-imerominies/#1471069197811-6640ea1d-b214)

Έναρξη

00:00

Σάββατο, Νοέμβριος 28, 2020

Λήξη

00:00

Κυριακή, Νοέμβριος 29, 2020

Διεύθυνση

Κολοκοτρώνη 10, 145 62 Κηφισιά (Εμπορικό Κέντρο Κερασιές)

Συμμετέχοντες

Leave A Reply