Εκπαιδευτικοί στόχοι

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ

“Η ίδρυση του Health Studies – integrated είναι το αποτέλεσμα πολυετούς μελέτης, σοβαρού σχεδιασμού, θαυμασμού των μηχανισμών του ανθρώπινου οργανισμού και καθολικού σεβασμού στον ανθρώπινο πόνο.”

Σοφία Ραπτοπούλου, Ιδρύτρια και Υπεύθυνη Σπουδών

Μέσω του προγράμματος Μετεκπαίδευσης στην Κλινική Ρεφλεξολογία, επιδιώκουμε την επίτευξη των παρακάτω στόχων για αποτελεσματική εφαρμογή Τεκμηριωμένης Ρεφλεξολογίας:

  • Την αποτελεσματική μάθηση η οποία είναι διαρκής και έχει επίδραση στην καθημερινή πρακτική.
  • Την ανάπτυξη αναλυτικής – συνθετικής ικανότητας.
  • Την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και διερευνητικής επιστημονικής στάσης απέναντι στη γνώση.
  • Την ανάπτυξη ικανότητας αξιολόγησης των πληροφοριών.
  • Την ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης των ατομικών ελλείψεων και των τρόπων να καλυφθούν.
  • Την ανάπτυξη της παρατηρητικότητας και της διεπιστημονικής συνεργασίας.