Εγγραφή

Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει

Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής

Η διεύθυνση email και τα στοιχεία σας δεν θα δημοσιευθούν. Συμπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία θα παραχθεί αυτόματα το απαιτούμενο αρχείο της αίτησης.

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής και πατήστε “Υποβολή”. Αφού καταθέσετε την αίτηση εγγραφής, θα λάβετε ενημερωτικό e-mail με πληροφορίες και οδηγίες για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Για κατάθεση αίτησης στη Γραμματεία:

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση και να συμπληρώσετε την αίτηση ιδιοχείρως στη Γραμματεία του HS-i, Κολοκοτρώνη 10, 145 62 Κηφισιά, 1ος όροφος, κατά τις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας.

Όλα τα στοιχεία σας προστατεύονται από την Πολιτική Απορρήτου και δεν θα δημοσιοποιηθούν, διατεθούν, γνωστοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους.

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  2. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών όπως αναφέρεται στις προϋποθέσεις εγγραφής.
  3. Αποδεικτικό διεύθυνσης διαμονής (λογαριασμός οργανισμού/ εταιρείας υπηρεσιών κοινής ωφέλειας).
Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορείτε να τα καταθέσετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία, είτε να τα αποστείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@health-studies.gr

Τοποθεσία στο χάρτη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο

Email

Διεύθυνση

Κολοκοτρώνη 10, 145 62 Κηφισιά (Εμπορικό Κέντρο Κερασιές).

Εγγραφή στο Newsletter