Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης
``ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ``

Προϋποθέσεις Εγγραφής - Ημερομηνίες Μαθημάτων - Δίδακτρα

Έναρξη Νέου Τμήματος

30 -31 Οκτωβρίου 2021

Εγγραφή

 • Ολοκλήρωση διετούς κύκλου σπουδών στη Ρεφλεξολογία.
 • Ικανότητα χρήσης απλών εφαρμογών σε υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet).
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).
 • Κάμερα και μικρόφωνο για υπολογιστή. Οι φορητοί υπολογιστές (laptop) έχουν ενσωματωμένα τα παραπάνω.
 • Οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιούν εφαρμογές e-learning και live-class, στις οποίες θα εκπαιδευτούν- παρά το ότι είναι φιλικές στον χρήστη.
 1. Αίτηση Εγγραφής, έντυπη ή ηλεκτρονική.
 2. Φωτοαντίγραφο τίτλου διετούς κύκλου σπουδών Ρεφλεξολογίας.
 3. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας

Η Εγγραφή θεωρείται ολοκληρωμένη με την κατάθεση του ποσού εγγραφής.

Προσοχή: Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα, δεν αποτελεί αίτηση εγγραφής.

Η Αίτηση Εγγραφής μπορεί να γίνει:

 1. Με Ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης εγγραφής και αποστολή των δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή.
  είτε
 2. Με κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών στη Γραμματεία – Κολοκοτρώνη 10, 14562 Κηφισιά.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης.
Διάρκεια Προγράμματος: Ένα Ακαδημαικό Έτος. Από Οκτώβριο 2021 έως Ιούλιο 2022 (150 και πλέον ωρών)

Εγγραφή: 200 ευρώ

Δίδακτρα: 1.300 ευρώ

Η εξόφληση του ποσού των διδάκτρων μπορεί να γίνει σε έως και 10 μηνιαίες δόσεις.

 1. Για έγκαιρη εγγραφή* έως 1 Σεπτεμβρίου 2021, παρέχεται έκπτωση 15%.
 2. Για προεξόφληση του συνόλου των διδάκτρων, παρέχεται έκπτωση 15%. Προεξόφληση λογίζεται η πληρωμή του συνόλου των διδάκτρων μέχρι την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Οι εκπτωτικές παροχές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

*Έγκαιρη εγγραφή λογίζεται η κατάθεση της Αίτησης Εγγραφής  και η εξόφληση του ποσού της εγγραφής έως την αναφερόμενη ημερομηνία. 

Ημερομηνίες και Ώρες Μαθημάτων

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
2021 – 2022

Έναρξη Νέου Τμήματος 30-31 Οκτωβρίου 2021

Τα μαθήματα διεξάγονται:

 1. Σε Φυσική Τάξη
 2. Σε Ηλεκτρονική Τάξη (live e-class)
 3. Με Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση*

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων σε Φυσική και Ηλεκτρονική τάξη, είναι υποχρεωτική.

*Καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι σπουδαστές  έχουν πρόσβαση με τον ατομικό τους κωδικό στην εφαρμογή e-learning της σχολής, για τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, τα τεστ αξιολόγησης, κουίζ, εργασίες, επικοινωνία με τους διδάσκοντες, κ.ά.  Η πρόσβαση στην εφαρμογή μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε ώρα επιλέγει ο σπουδαστής.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΤ = ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ &  EC= e-Class
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΤ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛ.
31 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΤ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛ.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 6 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
10 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
24 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 8 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
11 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
15 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΝΟΥ*
18 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
19 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 8 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
12 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
19 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΝΟΥ*
ΦΕΒΡΟΥΑΡ.  2022 2 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
5 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
6 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
16 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΝΟΥ*
19 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 2 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
9 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΝΟΥ*
12 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
23 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
30 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΝΟΥ*
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 2 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
3 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
13 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
16 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΑΙΟΣ 2022 4 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
18 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
21 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 1 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
4 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
5 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
15 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
25 ΣΑΒΒΑΤΟ EC ΜΕΘΟΔ.  ΕΡΕΥΝΑΣ + ΑΝΑΖ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
29 ΤΕΤΑΡΤΗ EC ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 9 ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
10 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ


Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος, για την καλύτερη διεξαγωγή των μαθημάτων, σε συνεννόηση με τους σπουδαστές κάθε τμήματος. 

Συμπληρώστε & στείλτε την Αίτηση Εγγραφής

Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει

 1. Ηλεκτρονικά ή
 2. Στη γραμματεία του HS-i, Κολοκοτρώνη 10, 145 62 Κηφισιά, 1ος όροφος.

Για επιπλέον διευκρινίσεις & απορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

Συμπληρώστε & στείλτε την Αίτηση Εγγραφής

Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει

 1. Ηλεκτρονικά ή
 2. Στη γραμματεία του HS-i, Κολοκοτρώνη 10, 145 62 Κηφισιά, 1ος όροφος.

Θέλεις να ενημερώνεσαι για νέα προγράμματα, σεμινάρια και εκδηλώσεις;