Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ

“Οι εκπαιδευτικοί & μαθησιακοί στόχοι τέθηκαν με γνώμονα την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ηθικών αξιών, της δεοντολογίας και των επιστημονικών γνώσεων που είναι απολύτως απαραίτητα για τη συνεπή άσκηση επαγγέλματος σχετικού με την υγεία.”

Σοφία Ραπτοπούλου, Ιδρύτρια και Υπεύθυνη Σπουδών

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μέσω του προγράμματος Μετεκπαίδευσης στην Κλινική Ρεφλεξολογία, επιδιώκουμε την επίτευξη των παρακάτω στόχων για αποτελεσματική εφαρμογή Τεκμηριωμένης Ρεφλεξολογίας:

 • Την ανάπτυξη αναλυτικής – συνθετικής σκέψης.
 • Την ανάπτυξη της παρατηρητικότητας.
 • Την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και διερευνητικής επιστημονικής στάσης απέναντι στην πληροφορία και τη γνώση.
 • Την ανάπτυξη δεξιοτήτων για αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών.
 • Την ανάπτυξη δεξιοτήτων διεπιστημονικής συνεργασίας.

*Ο ακριβής αριθμός των ωρών και της χρονικής διάρκειας του προγράμματος θα ανακοινωθεί εγκαίρως πριν την έναρξη του προγράμματος.  

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να:

 • Τεκμηριώνουν την γνώση από τη βασική εκπαίδευση, με τη φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού.
 • Συσχετίζουν τους Χάρτες Ρεφλεξολογίας με τη Λειτουργική Ανατομία του άκρου ποδιού.
 • Εντοπίζουν με ακρίβεια την περιοχή του συμπτώματος και την περιοχή στην οποία θα εφαρμόσουν Ρεφλεξολογία.
 • Προσδιορίζουν με ακρίβεια τον τρόπο και τον βαθμό επίδρασης της Ρεφλεξολογίας για κάθε σύμπτωμα.
 • Προσδιορίζουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα με βάση την εμπειρία και την διεθνή βιβλιογραφία.
 • Να επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνικές και χειρισμούς ανά περίπτωση και σύμπτωμα, για βέλτιστα αποτελέσματα.