Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Κλινική Ρεφλεξολογία

Η Κλινική Ρεφλεξολογία εφαρμόζεται συμπληρωματικά σε αγωγή που έχει συστήσει θεράπων ιατρός. Βασίζεται σε ενδείξεις  που προκύπτουν από την έρευνα και την κλινική πρακτική και λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες του ασθενούς. Οι τρείς αυτές παράμετροι ορίζουν την “Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις” (Evidence-Based Practice)*.

Πιο συγκεκριμένα, η Κλινική Ρεφλεξολογία:

 • Εφαρμόζεται συμπληρωματικά σε κλινικές καταστάσεις οξείες και χρόνιες για την ανακούφιση του πόνου και των συμπτωμάτων της νόσου και όχι τη θεραπεία.
 • Είναι απαραίτητη η ύπαρξη διάγνωσης νόσου ή συνδρόμου από ειδικό ιατρό και όπου δεν υπάρχει, συστήνεται η διερεύνηση από ειδικούς ιατρούς ώστε να υπάρξει.
 • Βασίζεται σε αποτελέσματα κλινικών δοκιμών για την επίδρασή της, σε κατευθυντήριες οδηγίες που τυχόν έχουν εκδοθεί, στην κλινική εμπειρία του Ρεφλεξολόγου, και στις εξατομικευμένες ανάγκες, επιθυμίες και αξίες του ασθενούς (Evidence–Based Practice1).
 • Οι χειρισμοί βασίζονται στην ανατομία και τη φυσιολογία των λειτουργικών συστημάτων και των ενδογενών μηχανισμών ελέγχου και ρύθμισης του οργανισμού.

Σε κάθε περίπτωση είναι επιθυμητή η ενημέρωση του θεράποντος ιατρού του κάθε ασθενούς για τον τρόπο παρέμβασης, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και την τεκμηρίωση στην οποία βασίζεται η παρέμβαση, ώστε να δημιουργηθεί δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας για το καλό του ασθενούς.

Για την αποτελεσματική άσκηση της Κλινικής Ρεφλεξολογίας απαιτείται διαρκής ενημέρωση:

 • Για την ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με τη Ρεφλεξολογία και τις δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.
 • Για τις εξελίξεις στην επιστήμη της Φυσιολογίας και Νευροβιολογίας.
 • Για τις κατευθυντήριες οδηγίες παγκόσμιων οργανισμών και ιατρικών επιστημονικών εταιρειών.

Απαιτείται επίσης:

 • Συστηματικός σχεδιασμός της Ρεφλεξολογικής παρέμβασης, σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα που προκύπτουν κάθε φορά από την ερευνητική δραστηριότητα και πάντα με επίκεντρο τον ασθενή.
 • Διαρκής επανασχεδιασμός με βάση την εξέλιξη κάθε συμπτώματος και της συνολικής πορείας της υγείας του ασθενούς.
*Η Βασιζόμενη σε Ενδείξεις Πρακτική (Evidence-Based Practice) σε θέματα υγείας, συνιστά τη σύνθεση των βέλτιστων ενδείξεων της έρευνας με την κλινική εμπειρία και τις αξίες του πάσχοντα. Ο συνδυασμός των τριών αυτών στοιχείων οδηγεί στη λήψη κλινικών αποφάσεων με ορθολογικό τρόπο, βελτιστοποιώντας έτσι τις κλινικές εκβάσεις και την ποιότητα ζωής των πασχόντων
[Π.Γαλάνης, ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 2010, 27(3):551-562].

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Κλινική Ρεφλεξολογία απευθύνεται σε Ρεφλεξολόγους  που επιθυμούν:

– Να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους στη Θεωρία και την Πρακτική της Ρεφλεξολογίας, με βάση τις εξελίξεις στις επιστήμες υγείας και την ερευνητική δραστηριότητα.

– Να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν ικανότητες  εφαρμογής “Ρεφλεξολογίας Βασιζόμενης σε Ενδείξεις – Evidence-Based Reflexology”  λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους για την ασφάλεια του ασθενούς.

Μαθήματα

Βιολογίας 

 1. Αρχιτεκτονικά Συστήματα: Οι δομές και οι ιδιότητές τους στα συστήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της Ρεφλεξολογίας.
  1. Μυοσκελετικό Σύστημα
  2. Νευρικό Σύστημα – Μετάδοση πληροφορίας.
  3. Κυκλοφορικό/Αγγειακό Σύστημα.
   Όλα τα παραπάνω αναλύονται στη βάση της Λειτουργικής Ανατομίας του Άκρου Ποδιού και συσχετίζονται με τους Χάρτες Ρεφλεξολογίας.
 2. Πόνος: Φυσιολογία – Παθολογία – Φαρμακολογία

Κλινική Ρεφλεξολογίας

  1. Εισαγωγή στην Κλινική Ρεφλεξολογία: Τι είναι; Πού και πως εφαρμόζεται.
  2. Λήψη Ιστορικού Υγείας. Τρόποι, και σημαντικά στοιχεία.  
  3. Ιστορικό Ρεφλεξολογίας. Λήψη, ενημέρωση. Ερωτηματολόγια,  Χάρτες  Συμπτωμάτων και Χάρτες Αντανακλαστικών. 
  4. Αρχές Εντοπισμού Συμπτωματικών και Αντανακλαστικών Περιοχών
  5. Αρχές Ψηλάφησης – Χειρισμοί. 
  6. Ομοιοστατικοί Μηχανισμοί Ελέγχου και Ρύθμισης
  7. Αντανακλαστικά Κυκλώματα
  8. Αντανακλαστικές Περιοχές Μυοσκελετικών και Σπλαχνικών περιοχών/δομών, με βάση την ανατομία του άκρου ποδιού – Συσχετισμός με Χάρτες Ρεφλεξολογίας.
  9. Διαχείριση Πόνου με Κλινική Ρεφλεξολογία – Συστήματα Ενδογενούς Αναλγησίας και πως ενεργοποιούνται με Ρεφλεξολογικούς χειρισμούς.

Μεθοδολογίας Έρευνας 

 1. Πως διαβάζουμε μια έρευνα. 
 2. Η σημασία του ερωτήματος, του αποτελέσματος και του συμπεράσματος.
 3. Μελέτη, Άντληση στοιχείων και εφαρμογή στην πράξη. 

Μεθοδολογίας Αναζήτησης και Χρήσης Πληροφορίας 

 1. Αναζήτηση επιστημονικών πληροφοριών και στοιχείων – Πηγές και τρόποι αναζήτησης.
 2. Έλεγχος εγκυρότητας πληροφοριών.
 3. Σωστή και νόμιμη  χρήση της πληροφορίας

*To Health Studies – integrated διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ενοτήτων και της διάρκειας των διδακτικών ωρών, χωρίς να αλλάζει ο βασικός προσανατολισμός του προγράμματος. 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Ολοκλήρωση διετούς κύκλου σπουδών στη Ρεφλεξολογία.
 • Ικανότητα χρήσης απλών εφαρμογών σε υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet).
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).
 • Η Εφαρμογή e-class παρά το ότι είναι φιλική προς τον χρήστη, οι σπουδαστές θα εκπαιδευτούν στη χρήση της ηλεκτρονικής τάξης στην αρχή του προγράμματος

Διάρκεια & Απαιτήσεις Σπουδών

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός Ακαδημαϊκού Έτους

Απευθύνεται σε πτυχιούχους διετούς εκπαίδευσης Ρεφλεξολογίας.

Οδηγεί σε απόκτηση Βεβαίωσης Ειδίκευσης στην Κλινική Ρεφλεξολογία, μετά από γραπτή και προφορική αξιολόγηση.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτεί:

 • Παρουσία και ενεργή συμμετοχή του σπουδαστή στη Φυσική Τάξη.
 • Παρουσία και ενεργή συμμετοχή του σπουδαστή στην Ηλεκτρονική Τάξη.
 • Ατομική Μελέτη.
 • Εξετάσεις στο τέλος του προγράμματος.

Τάξεις Μαθημάτων

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε φυσική και ηλεκτρονική τάξη (eclass). 

Η παρουσία είναι υποχρεωτική.

Στο πρόγραμμα χρησιμοποιούνται και οι δύο μέθοδοι τηλεκπαίδευσης:

 1. “Σύγχρονη”, όπου είναι απαραίτητη η παρουσία όλων των σπουδαστών σε συγκεκριμένο χρόνο που ορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών ή  τον  διδάσκοντα.
 2. “Ασύγχρονη”,  κατά την οποία ο σπουδαστής μπορεί να κάνει χρήση της ηλεκτρονικής τάξης (βιβλιοθήκη, μελέτη, ασκήσεις και κουίζ, σύντομες εργασίες, κλπ) σε ώρες που τον εξυπηρετούν.

Απουσίες

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απουσίες δεν μπορούν να ξεπερνούν το 10% της συνολικής διάρκειας.

Αργίες

Μαθήματα, εργαστήρια, φροντιστήρια, κλινικές ασκήσεις δεν πραγματοποιούνται στις εξής ημέρες:

 • 28 Οκτωβρίου
 • 17 Νοεμβρίου
 • Διακοπές Χριστουγέννων – Νέου Έτους: από 24.12 – 06.01
 • Καθαρά Δευτέρα
 • 25 Μαρτίου
 • Διακοπές Πάσχα: από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά
 • 1 Μαΐου
 • Αγίου Πνεύματος

Προϋποθέσεις ολοκλήρωσης του προγράμματος και λήψης του τίτλου εξειδίκευσης.

 • Επιτυχής ολοκλήρωση των εξετάσεων με τελική βαθμολογία 50% και πάνω
 • Απουσίες λιγότερες του 10% των συνολικών ωρών του προγράμματος
 • Εξόφληση των διδάκτρων

Πρέπει να πληρούνται και οι 3 προϋποθέσεις.