Εκπαίδευση στη Ρεφλεξολογία

Προϋποθέσεις Εγγραφής - Ημερομηνίες Μαθημάτων - Δίδακτρα

Έναρξη Διετούς Προγράμματος Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία
Οκτώβριος 2023

Εγγραφή

1. Στο πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν άτομα 18 ετών και άνω. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το κριτήριο ηλικίας για κάποιους μήνες, είναι απαραίτητη η γραπτή συναίνεση και παρουσία του κηδεμόνα για την εγγραφή.

2. Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν:

 • Κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων από: Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ή ισότιμους.
 • Κάτοχοι τίτλων ανώτερης βαθμίδας από τους παραπάνω αναφερόμενους ή ισότιμους.

3. Για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητα:

α. Στοιχειώδης γνώση χειρισμού υπολογιστών.

β. Πρόσβαση σε υπολογιστή και λογαριασμός e-mail.

γ. Σύνδεση στο internet

Για την εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εγγραφής, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Health Studies – integrated, είτε να τη συμπληρώσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία, Κολοκοτρώνη 10, 14562 Κηφισιά.
 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Αποδεικτικό διεύθυνσης διαμονής (λογαριασμός οργανισμού/ εταιρείας υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)

Τα 2-3 μπορούν να κατατεθούν:

 • Ηλεκτρονικά με αποστολή στο info@health-studies.gr
 • Aυτοπροσώπως  στη Γραμματεία, Κολοκοτρώνη 10, Κηφισιά, (1ος όρ.)
  Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας για την κατάθεση των δικαιολογητικών, απαιτείται απλή εξουσιοδότηση και το Δελτίο Ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου.
 • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση
  Health Studies
  Κολοκοτρώνη 10
  145 62 Κηφισιά Αττικής

  Με την κατάθεση της αίτησης ο υποψήφιος λαμβάνει ενημερωτικό e-mail με οδηγίες για την ολοκλήρωση της εγγραφής.
  Συνοπτικά, για την ολοκλήρωση της εγγραφής θα πρέπει να έχουν σταλεί/κατατεθεί όλα τα δικαιολογητικά της εγγραφής και το παραστατικό καταβολής του ποσού της εγγραφής.

Με την ολοκλήρωση και έγκριση της εγγραφής, ο σπουδαστής λαμβάνει Κωδικό Πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, υλικό σχετικό με την εκπαίδευση (βιβλία, κλπ).

Η Εγγραφής μπορεί να γίνει με:

 1. Ηλεκτρονική κατάθεση της Αίτησης Εγγραφής και
  – αποστολή των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@health-studies. gr ή
  – αποστολή των δικαιολογητικών ταχυδρομικά στη διεύθυνση Health Studies, Κολοκοτρώνη 10, 14562 Κηφισιά, Αττική  (Αναλυτικές οδηγίες στην “Αίτηση Εγγραφής“)
 2. Αυτοπρόσωπη κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών στη Γραμματεία – Κολοκοτρώνη 10, 14562 Κηφισιά.

Οι εκπτώσεις μπορούν να λειτουργήσουν είτε μεμονωμένα, είτε αθροιστικά. 

Α. Για έγκαιρη εγγραφή μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2023 παρέχεται έκπτωση 10% στα δίδακτρα και των 2 ετών.
– Ποσό Εγγραφής:  200 ευρώ
– Α΄ Έτος:
2.200 ευρώ  1.980 ευρώ, τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε έως και 10 μηνιαίες δόσεις.
Β΄Έτος: 2.200 ευρώ 1.980 ευρώ, τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε έως και 10 μηνιαίες δόσεις.

Για να θεωρηθεί “Έγκαιρη” η εγγραφή και να ισχύσουν οι παραπάνω εκπτώσεις, πρέπει να έχει αποσταλεί η Αίτηση Εγγραφής και να έχει κατατεθεί το ποσό εγγραφής (200 ευρώ) μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023.

 

Β. Για προεξόφληση του ποσού των διδάκτρων κάθε έτους παρέχεται έκπτωση 10% επί των διδάκτρων του έτους (ή των ετών) για το οποίο γίνεται η προεξόφληση.

Εάν για σοβαρούς λόγους ανωτέρας βίας, υπάρξει αναγκαιότητα διακοπής των σπουδών, τότε ο σπουδαστής μπορεί να συνεχίσει εντός του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.  Μετά την παρέλευση και του επόμενου ακαδημαικού έτους, για τη συνέχιση των σπουδών απαιτείται εκ νέου εγγραφή με τους παραπάνω όρους.

Ημερομηνίες και Ώρες Μαθημάτων

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ

Έναρξη Νέου Τμήματος: Οκτώβριος 2023

Τα μαθήματα του προγράμματος διεξάγονται σε Φυσικές και Ηλεκτρονικές τάξεις ως εξής:

Ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, με φυσική παρουσία στο χώρο της σχολής, για πρακτική. Ώρες: 10:00 – 17:00

+

Ένα Σαββατοκύριακο το μήνα μέσω υπολογιστή σε ηλεκτρονικές τάξεις, για τα θεωρητικά μαθήματα. Ώρες: 10:00 – 16:00 κατά προσέγγιση.

Η παρουσία είναι υποχρεωτική τόσο στις φυσικές όσο και στις ηλεκτρονικές τάξεις. 

Οι Ημερομηνίες διεξαγωγής μαθημάτων σε Φυσικές και Ηλεκτρονικές Τάξεις θα αναρτηθούν πριν την έναρξη των μαθημάτων.


Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος, για την καλύτερη διεξαγωγή των μαθημάτων, σε συνεννόηση με τους σπουδαστές κάθε τμήματος. 

Και για το Β έτος ακολουθούμε τον γενικό σχεδιασμό του Α έτους. 2 ΣΚ το μήνα. Ένα ΣΚ για πρακτική στο χώρο της σχολής και ένα ΣΚ για τα θεωρητικά μαθήματα, σε e-class με παρακολούθηση από το σπίτι.

Οι ημερομηνίες μαθημάτων για το Β έτος του Προγράμματος Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία θα ανακοινωνθούν στους σπουδαστές πριν την έναρξη των μαθημάτων.

 

Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος, για την καλύτερη διεξαγωγή των μαθημάτων, σε συνεννόηση με τους σπουδαστές κάθε τμήματος. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος, λάβαμε υπόψη μας παραμέτρους όπως:

 • H διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων να γίνεται σε ώρες και με τρόπους που διευκολύνουν τους σπουδαστές – ιδιαίτερα όσους έχουν οικογένεια ή/και ζούν εκτός Αττικής.
 • Η διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων να μη δεσμεύει ώρες από την πρακτική και ως εκ τούτου να γίνεται σε διαφορετικά Σαββατοκύριακα.
 • Η αποφυγή μεγάλου όγκου πληροφοριών και φυσικής κούρασης, με πολύωρα μαθήματα θεωρητικών και πρακτικών ενοτήτων του προγράμματος στο ίδιο ΣΚ.
 • Η ελαχιστοποίηση των δυσκολιών και του κόστους μετακίνησης/διαμονής – ιδιαίτερα σε όσους κατοικούν εκτός Αττικής.

Λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω, υιοθετήσαμε το παρακάτω σχήμα:

 1. Ένα ΣΚ κάθε μήνα τα θεωρητικά μαθήματα σε e-Class με παρακολούθηση από το σπίτι.
 2. Ένα ΣΚ κάθε μήνα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για πρακτική με φυσική παρουσία στο χώρο της σχολής.

Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος, αν παραστεί ανάγκη, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των σπουδαστών του τμήματος.

Δίδακτρα

Η Ρεφλεξολογία είναι αγωγή για τη φροντίδα της υγείας. Ως εκ τούτου, οι σπουδές στη Ρεφλεξολογία πρέπει να περιλαμβάνουν όλα όσα θα οδηγήσουν τους σπουδαστές σε πλήρη επαγγελματική επάρκεια.
Τα σωματεία Ρεφλεξολόγων στην Ελλάδα προτείνουν ένα βασικό πρόγραμμα σπουδών ώστε να δέχονται ως μέλη τους σπουδαστές κάθε σχολής.

Στο Health Studies integrated καλύπτουμε αφενός αυτό το βασικό πρόγραμμα ώστε οι σπουδαστές μας να έχουν τη δυνατότητα εγγραφής σε Επαγγελματικό Σωματείο, αφετέρου το εμπλουτίσαμε με ενότητες και μαθήματα που θεωρούμε σημαντικά για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και την ουσιαστική επαγγελματική επάρκεια.

Οι ενότητες που διδάσκονται είναι:

 • Βιολογία – Ιατρικά [* Τα “Ιατρικά” μαθήματα είναι υποχρεωτικά για να γίνουν δεκτοί οι απόφοιτοι σε Επαγγελματικό Σωματείο. Το κόστος αυτής της ενότητας – εγγραφή και μαθήματα – έχει συμπεριληφθεί στο συνολικό κόστος]
 • Ρεφλεξολογία
 • Στοιχεία Ψυχολογίας
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Μεθοδολογία Αναζήτησης και Χρήσης Πληροφορίας
 • Υγιεινή
 • Α Βοήθειες
 • Επαγγελματική Ανάπτυξη

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν:
– Όλες τις παραπάνω ενότητες και όλα τα μαθήματα.
– Τα βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό εν συνόλω.
– Τα Φροντιστήρια που πιθανόν να χρειαστούν για πρόσθετη διδασκαλία.
– Το πρόσθετο υλικό που θα δοθεί για επιπλέον και πληρέστερη εκπαίδευση.
Καμία πρόσθετη επιβάρυνση δεν υπάρχει για όλη τη διάρκεια των σπουδών και για καμία δραστηριότητα σχετιζόμενη με τις σπουδές.

Με βάση τα παραπάνω, τα δίδακτρα για το διετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία, διαμορφώνονται ως εξής:

Εγγραφή: 200 ευρώ. Η Εγγραφή γίνεται μία φορά, αφορά το Α και Β έτος και όλες τις ενότητες – συμπεριλαμβανομένων των “Ιατρικών” μαθημάτων.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία, είτε με κάρτα μέσω POS.

Δίδακτρα Α Έτους: 2.200 ευρώ 

Η εξόφληση μπορεί να γίνει σε έως και 10 μηνιαίες δόσεις.

Δίδακτρα Β Έτους: 2.200 ευρώ 

Η εξόφληση μπορεί να γίνει σε έως και 10 μηνιαίες δόσεις.

Η πληρωμή των μηνιαίων καταβολών μπορεί να γίνεται:

 • Με μετρητά, στη γραμματεία και για ποσά έως 500 ευρώ.
 • Με Κάρτα (POS). Η χρήση άτοκων δόσεων εξαρτάται από τον πάροχο της κάρτας.
 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (e-banking).

Απαιτείται η εξόφληση του κάθε έτους για συμμετοχή στις εξετάσεις του κάθε έτους.

Απαιτείται η εξόφληση των διδάκτρων για Λήψη Πτυχίου.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία του Health Studies – integrated είναι διαπιστευμένο από το Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων (ΠΕΣΡ)

Για επιπλέον διευκρινίσεις & απορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

Συμπληρώστε & στείλτε την Αίτηση Εγγραφής

Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει

 1. Ηλεκτρονικά ή
 2. Στη γραμματεία του HS-i, Κολοκοτρώνη 10, 145 62 Κηφισιά, 1ος όροφος.