Εκπαίδευση στη Ρεφλεξολογία

“Οι εκπαιδευτικοί στόχοι τέθηκαν με γνώμονα την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ηθικών αξιών, της δεοντολογίας και των επιστημονικών γνώσεων που είναι απολύτως απαραίτητα για τη συνεπή άσκηση επαγγέλματος σχετικού με την υγεία.”

Σοφία Ραπτοπούλου, Ιδρύτρια και Υπεύθυνη Σπουδών

Στο Health Studiesintegrated (HSi ) οι εκπαιδευτικοί στόχοι αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι τέθηκαν με γνώμονα την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ηθικών αξιών, της δεοντολογίας και των επιστημονικών γνώσεων που είναι απολύτως απαραίτητα για την άσκηση επαγγέλματος σχετικού με την υγεία.

Η επιδίωξή μας είναι, με την ολοκλήρωση των σπουδών στη Ρεφλεξολογία,  ο απόφοιτος του Health Studiesintegrated ( HSi ) να έχει αποκτήσει τις παρακάτω γνώσεις, ικανότητες και αντιλήψεις.

 • Γνώση των δομών, των λειτουργιών, των μηχανισμών ελέγχου και ρύθμισης του οργανισμού.
 • Γνώση βασικών αρχών παθογένεσης-παθολογίας και ιεράρχηση των συμπτωμάτων που μπορεί να ανακουφίσει με τη Ρεφλεξολογία.
 • Γνώση των αρχών, των μηχανισμών, των χειρισμών και των επιδράσεων της Ρεφλεξολογίας.
 • Γνώση και εφαρμογή των αρχών της “Πρακτικής Βασισμένης σε Ενδείξεις” (Evidence-Based Practice).
 • Γνώση των θεμελιωδών αρχών της επιστήμης.
 • Ικανότητα να εξηγεί και να ενημερώνει με σαφήνεια και κατανοητό τρόπο, τον τρόπο δράσης της Ρεφλεξολογίας, τις πιθανές αντιδράσεις και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
 • Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών και δεδομένων από το Ιστορικό Υγείας και Ιστορικό Συνεδριών.
 • Ικανότητα διασύνδεσης των στοιχείων από τη διεθνή ερευνητική δραστηριότητα με την κλινική πρακτική.
 • Ικανότητα εξαγωγής τεκμηρίωσης και χρήσης “Ενδείξεων Βασισμένων στην Πρακτική” (Practice-Based Evidence).
 • Ικανότητα συνεργασίας ως μέλος διεπιστημονικής ομάδας.
 • Ικανότητα για αυτομόρφωση με χρήση κατάλληλων και έγκυρων πηγών και κριτική αξιολόγηση των πληροφοριών.
 • Σαφή αντίληψη των δυνατοτήτων και των ορίων της Ρεφλεξολογίας.
 • Σαφή αντίληψη και επίγνωση των ατομικών του δυνατοτήτων και της ανάγκης για διαρκή επιμόρφωση, ενημέρωση, κατάρτιση.
 • Σαφή αντίληψη για τα ευεργετικά αποτελέσματα της διασυνδετικής προσέγγισης.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία του Health Studies – integrated είναι διαπιστευμένο από το Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων (ΠΕΣΡ)