Εκπαίδευση στη Ρεφλεξολογία

“Στο Health Studies – integrated, οι μαθησιακοί στόχοι καθορίστηκαν ανά θεματική ενότητα με βάση τα επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα.”

Σοφία Ραπτοπούλου, Ιδρύτρια και Υπεύθυνη Σπουδών

Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα* είναι οδηγός για το τι αναμένεται να είναι ικανός ο σπουδαστής να κάνει και να γνωρίζει όταν ολοκληρώσει μία ενότητα ή ολόκληρο τον κύκλο σπουδών. Η ύπαρξη μαθησιακών στόχων επιτρέπει μετρήσιμα αποτελέσματα τόσο για τον σπουδαστή όσο και για τον διδάσκοντα και συμβάλει στην αποφυγή γενικοτήτων και αοριστιών

Περιγράμματα των μαθημάτων με τους μαθησιακούς στόχους κάθε ενότητας περιλαμβάνονται στον Αναλυτικό Οδηγό Σπουδών που λαμβάνουν οι σπουδαστές με την εγγραφή τους.

*Σύμφωνα με την Φ5/89656/Β3/13‐8‐2007 (ΦΕΚ  1466/Β΄/13-8-2007) Υπουργική Απόφαση, “Μαθησιακά  αποτελέσματα  είναι  το  σύνολο  των  γνώσεων, ικανοτήτων  και  δεξιοτήτων που οι φοιτητές ή σπουδαστές θα πρέπει να γνωρίζουν, να καταλαβαίνουν ή να  είναι σε θέση να κάνουν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  μακράς  ή  βραχείας.  Τα  μαθησιακά  αποτελέσματα  καθορίζονται  εκάστοτε  επακριβώς  από  τους  οικείους  διδάσκοντες  ή  υπεύθυνους  για  κάθε  επιμέρους  αυτοτελές  εκπαιδευτικό  συστατικό  στοιχείο  και  δραστηριότητα  του  προγράμματος  σπουδών  και  περιγράφονται  αναλυτικά  στον  Ενημερωτικό  Οδηγό  Σπουδών.”

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία του Health Studies – integrated είναι διαπιστευμένο από το Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων (ΠΕΣΡ)

5
θεματικές ενότητες
10
ειδικότητες διδασκόντων
122
μαθήματα