Εκπαίδευση στη Ρεφλεξολογία

Το Health Studiesintegrated παρέχει υψηλού επιπέδου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία, διάρκειας 630 ωρών, για την κάλυψη των γνωσιακών απαιτήσεων επαγγέλματος σχετικού με τη φροντίδα της υγείας και την αυξανόμενη ανάγκη για ικανή επιστημονική κατάρτιση των ασκούντων  Συμπληρωματικές Αγωγές υγείας, σύμφωνα με τις νεότερες κατευθύνσεις της επιστήμης.

Βασίζεται σε μια νέα εκπαιδευτική αντίληψη, ακολουθώντας τις αρχές της  “Απαρτιωμένης Διδασκαλίας” και της “Εκμάθησης μέσω Επίλυσης Προβλημάτων” και εισάγει μαθήματα για την άρτια προετοιμασία του  επαγγελματία σε όλους τους τομείς της παροχής των υπηρεσιών του.

Οι σπουδές σε αυτό το πρόγραμμα οδηγούν σε απόκτηση τίτλου σπουδών στη Ρεφλεξολογία, ικανού για επαγγελματική άσκηση της Ρεφλεξολογίας σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων.

Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους που αντιστοιχούν στα δύο έτη (4 εξάμηνα), υποχρεωτικών σπουδών.

Τα μαθήματα του κάθε κύκλου είναι υποχρεωτικά και τα παρακολουθεί το σύνολο των σπουδαστών του κάθε τμήματος. Προβλέπεται απαλλαγή από συγκεκριμένες ενότητες σε αποφοίτους σχολών στις οποίες έχουν διδαχθεί τις συγκεκριμένες ενότητες.  (βλ. Απαλλαγή).

Σε κάθε εξάμηνο διδάσκονται μαθήματα και των 5 γνωστικών αντικειμένων

1. Βιολογία – Ιατρικά (Κωδικός Ενότητας: 100)
2. Ρεφλεξολογία (Κ.Ε: 200)
3. Μεθοδολογία Έρευνας (Κ.Ε: 300)
4. Στοιχεία Ψυχολογίας (Κ.Ε: 400)
5. Επαγγελματική Ανάπτυξη (Κ.Ε: 500)

με προοδευτική ανάπτυξη των εννοιών, της θεωρίας, της πρακτικής, των κλινικών ασκήσεων, των εργαστηρίων και των εργασιών. (βλ. Πρόγραμμα Σπουδών)

Στον πρώτο κύκλο  οι σπουδαστές αποκτούν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο όλων των γνωστικών αντικειμένων ώστε στον δεύτερο κύκλο να αναπτυχθούν οι ιδιαίτερες γνώσεις, ικανότητες, και δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική  άσκηση της Ρεφλεξολογίας.

Στο πρώτο εξάμηνο τα μαθήματα είναι κυρίως εισαγωγικού χαρακτήρα, ώστε οι σπουδαστές να αποκτήσουν εξοικείωση με τους επιστημονικούς κλάδους που περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών και να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες στους τομείς  των χειρισμών, της μεθοδολογίας έρευνας, της χρήσης ψηφιακών μέσων, της λήψης ιστορικού, κ.ά.  Η πρακτική επικεντρώνεται στη δημιουργία υποβάθρου για όλο το φάσμα της εφαρμογής.

Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την ανάλυση σε βάθος των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων μαζί με την εκπαίδευση σε εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, καθώς και την αρχή της κλινικής άσκησης.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου και τέταρτου εξαμήνου, δίνεται έμφαση στην τεκμηρίωση της θεωρίας και της πρακτικής της Ρεφλεξολογίας,  στη διασύνδεση της έρευνας με την κλινική πρακτική,  παράλληλα με την ολοκλήρωση των άλλων θεματικών ενοτήτων του προγράμματος

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια καλύπτει δύο ακαδημαϊκά έτη. Η εκπαιδευτική περίοδος κάθε έτους ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει έως την 20η Ιουλίου του επόμενου έτους. Παράταση μπορεί να υπάρξει αν παραστεί ανάγκη και οι σπουδαστές θα ενημερωθούν έγκαιρα

Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο στη βάση των Λειτουργικών Συστημάτων του οργανισμού. Οι ενότητες που σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή της Ρεφλεξολογίας, διδάσκονται ως ξεχωριστά μαθήματα παρά το ότι μπορεί να αποτελούν μέρος κάποιου λειτουργικού συστήματος. Για παράδειγμα,  τα Αντανακλαστικά Κυκλώματα εντάσσονται στο Νευρικό Σύστημα αλλά διδάσκονται ως ξεχωριστό μάθημα,  η Λειτουργική ανατομία άνω και κάτω άκρων, εντάσσεται στο σκελετικό και μυϊκό σύστημα αλλά αποτελεί ξεχωριστό μάθημα, κ.ο.κ.

Η διδασκαλία κάθε συστήματος περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους πεδία και ενότητες που καθιστούν πλήρη τη σπουδή του συστήματος σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο (Ιατρικά, Ρεφλεξολογία, Έρευνα), ακολουθώντας τις αρχές της Απαρτιωμένης Διδασκαλίας (integrated) και της Μάθησης μέσω Επίλυσης Προβλημάτων (Problem Based Learning-PBL).

Οι πρόσθετες εκπαιδευτικές ενότητες της Ψυχολογίας και της Επαγγελματικής Ανάπτυξης διδάσκονται παράλληλα.

Τρόποι Διδασκαλίας

Παραδόσεις/Διαλέξεις: Παρουσιάζεται από τον διδάσκοντα μια περιοχή ενός γνωστικού αντικειμένου.

Εργαστήρια Πρακτικής: Τα μαθήματα αποσκοπούν στην παροχή  και εφαρμογή γνώσεων σε επίπεδο πρακτικής εξάσκησης. Καθοδηγούμενη και επιτηρούμενη πρακτική.

Εργασίες:  Στόχος των εργασιών είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των σπουδαστών στη χρήση θεωρητικών γνώσεων, μεθοδολογιών και έρευνας στην κλινική πρακτική.

Κλινική Άσκηση: Η ανάληψη πραγματικού περιστατικού στο Clinical Reflexology Centre και η παρουσίαση μελέτης περίπτωσης (case study).

Κλινική Πρακτική: 60 συνεδρίες εποπτευόμενης, μη-επιτηρούμενης πρακτικής.
Για κάθε περιστατικό ο σπουδαστής παρά το ότι είναι μόνος του κατά τη διάρκεια των συνεδριών, βρίσκεται σε επαφή με τον διδάσκοντα για καθοδήγηση και εποπτεία.

Φροντιστήρια: Μικρές ομάδες σπουδαστών ερευνούν ένα ειδικό θέμα και το παρουσιάζουν στην τάξη. Λαμβάνουν κατευθύνσεις, βιβλιογραφία, εκπαιδευτικό υλικό από τον διδάσκοντα (e-class). Τα Φροντιστήρια μπορούν να λειτουργήσουν και υποβοηθητικά για επιμέρους τομείς που διαπιστώνεται ανάγκη.

Τάξεις Μαθημάτων

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε φυσική και ηλεκτρονική τάξη (eclass). 

Φυσική Τάξη: Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε τρίτο Σαββατοκύριακο,  10.30 – 18.30.  (βλ. Ημερομηνίες Μαθημάτων).

Η παρουσία είναι υποχρεωτική.

eClass (Ηλεκτρονική τάξη): Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε τρίτη εβδομάδα, έχουν διάρκεια 3 ωρών. Η ημέρα της εβδομάδας και οι ώρες καθορίζονται στην αρχή του έτους με κοινή συναίνεση και συνεννόηση με το κάθε τμήμα.
Η παρουσία είναι υποχρεωτική.

Φροντιστήρια  eClass
Τα Φροντιστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται τακτικά και καθορίζονται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος.   Η παρουσία είναι υποχρεωτική.

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης λειτουργεί με δύο τρόπους

 1. “Σύγχρονη”, όπου είναι απαραίτητη η παρουσία όλων των σπουδαστών σε συγκεκριμένο χρόνο που ορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών ή  τον  διδάσκοντα.
 2. “Ασύγχρονη”,  κατά την οποία ο σπουδαστής μπορεί να κάνει χρήση της ηλεκτρονικής τάξης (βιβλιοθήκη, μελέτη, ασκήσεις και κουίζ, σύντομες εργασίες, κλπ) σε ώρες που τον εξυπηρετούν.

Διδακτικές ώρες

Κατ’ ελάχιστον 630 ώρες.  Ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί αν διαπιστωθεί ανάγκη. Η αύξηση των ωρών εντός της ακαδημαϊκής περιόδου δεν οδηγεί σε αύξηση των διδάκτρων.

Φόρτος εργασίας

Οι ώρες του φόρτου εργασίας υπολογίζονται με βάση τη διεθνώς καθορισμένη αναλογία μελέτης ανά ώρα διδασκαλίας και εργαστηρίων πρακτικής και την εμπειρία των διδασκόντων. Στις ώρες φόρτου εργασίας δεν υπολογίζονται οι απαιτούμενες ώρες για την εκπόνηση των εργασιών και των φροντιστηρίων της ηλεκτρονικής τάξης.

Οι ώρες φόρτου εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται στις διδακτικές ώρες.

Φόρτος εργασίας σε μηνιαία βάση

 • Μελέτη 80 ώρες (20 ώρες την εβδομάδα)
 • Πρακτική 12 ώρες (3 ώρες την εβδομάδα)

Όλα τα παραπάνω δεν λειτουργούν περιοριστικά καθώς η κάθε τάξη αποτελεί ζωντανό οργανισμό και η δυναμική που αναπτύσσεται μπορεί να μεταβάλλει το πρόγραμμα – πάντα προς την κατεύθυνση ανάπτυξης και βελτίωσης  και όχι προς τον περιορισμό.

* Δεν μεταβάλλεται ο βασικός κορμός των εκπαιδευτικών ενοτήτων.

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Το Health Studies – integrated παρέχει στους σπουδαστές του τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, η οποία διαθέτει πλούσια συλλογή βιβλίων, επιστημονικών άρθρων και ερευνών, εκπαιδευτικού υλικού πανεπιστημιακού επιπέδου, που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών τους.

Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται ταυτόχρονα στη χρήση ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις γίνονται στο τέλος του Α΄  Έτους επί της διδαχθείσας ύλης και στο τέλος του Β΄ Έτους εφ΄ όλης της ύλης.  Οι σπουδαστές εξετάζονται:

 • Γραπτά
 • Προφορικά
 • Στην Πρακτική

Για τις γραπτές εξετάσεις λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους σπουδαστές με αποδεδειγμένη – προϋπάρχουσα της εγγραφής –  δυσλεξία.

Τεστ Αξιολόγησης γίνονται τακτικά καθ΄όλη τη διάρκεια των σπουδών, με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος και όποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο από τον κάθε διδάσκοντα.

Εργασίες

Σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης εκπονούνται εργασίες – με σταδιακά αυξανόμενη δυσκολία – ώστε οι σπουδαστές να εξοικειωθούν με τη διαδικασία αποτύπωσης και τεκμηρίωσης της σκέψης τους, τη διαδικασία αναζήτησης  και κριτικής αξιολόγησης της πληροφορίας, τις δεξιότητες ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών, τη χρήση των πληροφοριών στην κλινική πρακτική.  Η χρήση των πληροφοριών στην κλινική πρακτική θα παρουσιάζεται και στα Εργαστήρια Πρακτικής.

Βαθμολόγηση

Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα του 100 με βάση επιτυχίας το 50.

Η βαθμολόγηση γίνεται από τους διδάσκοντες του κάθε γνωστικού αντικειμένου.

Για τον τελικό βαθμό του Α΄ έτους συνυπολογίζεται η συνολική απόδοση και παρουσία του σπουδαστή, η βαθμολογία των εξετάσεων και οι εργασίες σύμφωνα με προκαθορισμένους δείκτες βαρύτητας.

Ο τελικός βαθμός πτυχίου είναι ο Μέσος Όρος της βαθμολογίας Α΄ και Β΄ έτους.

Δείκτες Βαρύτητας

 • Συνολική παρουσία, συμμετοχή και απόδοση: 40%
 • Βαθμολογία εξετάσεων: 40%  (Μ.Ο Γραπτών, Προφορικών, Πρακτικής)
 • Εργασίες: 20%

Επαναληπτικές εξετάσεις

Τον Σεπτέμβριο κάθε έτους πραγματοποιούνται επαναληπτικές εξετάσεις για τους σπουδαστές που η τελική βαθμολογία τους σε κάποιο μάθημα ήταν μικρότερη από τη βάση του 50.  Ακριβής ημερομηνία των επαναληπτικών εξετάσεων ανακοινώνεται πριν το τέλος του κάθε διδακτικού έτους. Οι επαναληπτικές εξετάσεις δεν επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος.

Απουσίες

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος σε φυσική και ηλεκτρονική τάξη είναι υποχρεωτικά.

Οι απουσίες ανά μάθημα και δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% των ωρών διδασκαλίας του κάθε μαθήματος. Στο σύνολο των μαθημάτων, οι απουσίες δεν πρέπει να ξεπερνούν το 15% των συνολικών ωρών.

Απαλλαγή

Για τις ενότητες 110, 120 και 190 (Ανατομία, Φυσιολογία και Παθολογία των συστημάτων του οργανισμού, Υγιεινή και Πρώτες Βοήθειες) υπάρχει  η δυνατότητα απαλλαγής παρακολούθησης και των αναλογούντων διδάκτρων, σε πτυχιούχους σχολών επαγγελμάτων υγείας στις οποίες έχουν ήδη διδαχθεί τα σχετικά μαθήματα, όπως αυτό θα αποδεικνύεται από σχετικά παραστατικά των σχολών. Η απαλλαγή δεν ισχύει για τις εξετάσεις.
Η τελική βαθμολογία γι αυτές τις ενότητες ορίζεται από τον Μέσο Όρο (Μ.Ο) της βαθμολογίας που αναγράφεται στα παραστατικά απαλλαγής και της βαθμολογίας των εξετάσεων.
Αίτηση Απαλλαγής συνοδευόμενη από τα σχετικά παραστατικά γίνεται μόνο στην αρχή του προγράμματος.

Αργίες

Μαθήματα, εργαστήρια, φροντιστήρια, κλινικές ασκήσεις δεν πραγματοποιούνται στις εξής ημέρες:

 • 28 Οκτωβρίου
 • 17 Νοεμβρίου
 • Διακοπές Χριστουγέννων – Νέου Έτους: από 24.12 – 06.01
 • Καθαρά Δευτέρα
 • 25 Μαρτίου
 • Διακοπές Πάσχα: από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά
 • 1 Μαΐου
 • Αγίου Πνεύματος

Τέλος Α΄Κύκλου

Στο τέλος του Α΄ έτους ο σπουδαστής λαμβάνει αναλυτική βαθμολογία για τα μαθήματα που έχει διδαχθεί και εξετασθεί.

Λήψη Τίτλου Σπουδών

Για τη λήψη του ανάλογου τίτλου σπουδών ο σπουδαστής πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τον Β΄Κύκλο Σπουδών (Β΄Έτος) και να συντρέχουν και οι τρεις παρακάτω προϋποθέσεις.

 • Μέσος όρος βαθμολογίας 50% και πάνω
 • Απουσίες λιγότερες από 10% ανά μάθημα
 • Απουσίες λιγότερες από 15% εν συνόλω.