Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία του Health Studiesintegrated (HSi) απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εργαστούν ως Ρεφλεξολόγοι, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε χώρους που παρέχονται υπηρεσίες για τη φροντίδα της υγείας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών καταρτίσθηκε με βάση την απαραίτητη γνώση που είναι ηθικά και τυπικά απαραίτητη για κάθε επαγγελματία που ασκεί επάγγελμα σχετικό με τη φροντίδα της υγείας.

Στη βάση των παραπάνω τέθηκαν οι Εκπαιδευτικοί και οι Μαθησιακοί Στόχοι.
		

Πρόγραμμα Σπουδών

 

Τα μαθήματα της κάθε ενότητας διδάσκονται από έναν ή περισσότερους – ειδικευμένους στον κάθε τομέα  – καθηγητές. Η επιτυχής ολοκλήρωση του διετούς κύκλου εκπαίδευσης οδηγεί σε απόκτηση τίτλου σπουδών που επιτρέπει την επαγγελματική άσκηση της Ρεφλεξολογίας σύμφωνα με τα κριτήρια του Πανελλήνιου Επαγγελματικού Σωματείου Ρεφλεξολόγων (ΠΕΣΡ).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Α και Β Έτος (Τα μαθήματα καλύπτονται κατά τη διάρκεια και των δύο ετών του προγράμματος)

110 Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας – Παθολογίας ανά σύστημα του οργανισμού[1]. 110.1 Κύτταρο Ιστοί – Όργανα – Συστήματα – Ανατομική Ορολογία 110.2 Σκελετικό Σύστημα 110.3 Μυϊκό Σύστημα 110.4 Νευρικό Σύστημα / Αισθητήρια Όργανα 110.5 Καλυπτήριο Σύστημα 110.6 Καρδιαγγειακό/Κυκλοφορικό/Λεμφικό Σύστημα 110.7 Πεπτικό Σύστημα 110.8 Ενδοκρινικό Σύστημα 110.9 Αναπνευστικό Σύστημα 110.10 Ουροποιητικό Σύστημα 110.11 Αναπαραγωγικό Σύστημα 120 Λειτουργική Ανατομία Άνω και Κάτω Άκρων*  130 Ομοιόσταση – Αντανακλαστικά* 140  Υγιεινή – Πρώτες Βοήθειες

*. Τα συγκεκριμένα μαθήματα, παρά το ότι εντάσσονται σε κάποιο σύστημα του οργανισμού, θα διδαχθούν ως ξεχωριστά μαθήματα λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους στην εφαρμογή της Ρεφλεξολογίας και την κατανόηση των μηχανισμών δράσης της.
A και Β Έτος
(Τα μαθήματα καλύπτονται κατά τη διάρκεια και των δύο ετών του προγράμματος)

210 Γενικό Πλαίσιο:

 • Εισαγωγή στις Συμπληρωματικές Εναλλακτικές Θεραπείες. Έννοιες, ορισμοί, θεσμικό πλαίσιο, εξέλιξη, παρούσα κατάσταση.
 • Η Ρεφλεξολογία και το φάσμα των ΣΕΘ
 • Διασυνδετική Ιατρική και ο ρόλος της Ρεφλεξολογίας
 • Φιλοσοφία και Αρχές Ρεφλεξολογίας
 • Ιστορία της Ρεφλεξολογίας – Θεωρίες προέλευσης
 • Ζωνοθεραπεία κατά Fitzgerald
 • Ρεφλεξολογία κατά Ingham
 • Θεωρίες μηχανισμού δράσης της Ρεφλεξολογίας
 • Χάρτες Ρεφλεξολογίας. Διαφορές, ομοιότητες, χρήση

220 Ανατομία της Ρεφλεξολογίας για κάθε σύστημα

 • Θεωρία της Ρεφλεξολογίας για κάθε σύστημα (11 συστήματα): Επίδραση, περιορισμοί
 • Χάρτες Ρεφλεξολογίας και Λειτουργική ανατομία ανά σύστημα

230 Συνεδρία Ρεφλεξολογίας

 • Η σημασία της πρώτης συνάντησης. Παρουσίαση της Ρεφλεξολογίας Λεκτικά και μη λεκτικά στοιχεία στην επικοινωνία
 • Λήψη γενικού ιστορικού υγείας. Λεκτικές και μη λεκτικές πληροφορίες
 • Φάκελος ασθενούς: Δημιουργία, ενημέρωση, χρήσεις, Ηθική Δεοντολογία
 • Συμπτωματική και Ολιστική αντιμετώπιση: Κριτήρια επιλογής παρέμβασης
 • Αξιολόγηση και αντιμετώπιση συμπτωμάτων
 • Αξιολόγηση και συσχετισμός ευρημάτων
 • Κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Φροντίδας
 • Παρακολούθηση, ενημέρωση, επαναξιολόγηση, επανασχεδιασμός πρωτοκόλλων και Ατομικού Σχεδίου Φροντίδας

240 Εφαρμογή 

 • Ζώνες – Χάρτες – Αντανακλαστικά Σημεία για κάθε σύστημα
 • Τεχνικές – Χειρισμοί για κάθε σύστημα
 • Αρχές Εφαρμογής Ρεφλεξολογίας
 • Αρχές Ψηλάφησης
 • Αρχές Εντοπισμού Συμπτωματικών Περιοχών
 • Αρχές Εντοπισμού Αντανακλαστικών Περιοχών
 • Τεχνικές παρατήρησης και καταγραφής
 • Ανατομία επιφάνειας των άκρων – Οδηγά σημεία
 • Τεχνικές Χαλάρωσης. Αρχές εφαρμογής και χρήσης
 • Εργονομία: Σωστή στάση σώματος, σωστή θέση χεριών για προστασία του Ρεφλεξολόγου και καλύτερη εφαρμογή της Ρεφλεξολογίας.
 • Ασκήσεις ενδυνάμωσης των χεριών του Ρεφλεξολόγου

250 Πρακτική

 • Εργαστήρια Πρακτικής: Εποπτευόμενη – Επιτηρούμενη πρακτική ανά σύστημα
 • Κλινική Πρακτική: Εποπτευόμενη – Μη επιτηρούμενη πρακτική 60 συνεδριών

260 Ρεφλεξολογία σε Ειδικές Ομάδες και Καταστάσεις

 • Ρεφλεξολογία σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (βρέφη-παιδιά-έφηβοι, ηλικιωμένοι, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες)
 • Ρεφλεξολογία και Stress
 • Ρεφλεξολογία σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα (Καρκίνος, Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Πάρκινσον, Ινομυαλγία, άλλες χρόνιες παθήσεις)

Η ενότητα αποτελείται από δύο υποενότητες – εξίσου σημαντικές για την εκπαίδευση στην Τεκμηριωμένη Ρεφλεξολογία:

1. Μεθοδολογία Έρευνας

2. Μεθοδολογία Αναζήτησης και Χρήσης Πληροφορίας

Α Έτος

310. Μεθοδολογία Έρευνας

 • Εισαγωγή στην έρευνα των επιστημών υγείας: Βασικές έννοιες, ηθική, δεοντολογία
 • Τρόποι απόκτησης γνώσης
 • Επιστημονική μέθοδος διερεύνησης
 • Βασικοί τύποι έρευνας στις επιστήμες υγείας
 • Τύποι έρευνας προσιτές στο Ρεφλεξολόγο
 • Ποιοτική και ποσοτική έρευνα: Διαφορές και ομοιότητες

320. Μεθοδολογία Αναζήτησης και η Χρήση Πληροφορίας

 • Παραγωγή Επιστημονικών δεδομένων, Πληροφορίας και Πηγών Πληροφόρησης
 • Πληροφοριακά συστήματα – Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας
 • Κριτήρια αξιολόγησης Πηγών Πληροφόρησης
 • Δημοσιεύσεις – Δικαιώματα πρόσβασης – Δικαιώματα χρήσης
 • Κανόνες και ηθική συμπεριφορά χρήσης της πληροφορίας στις σπουδές, την έρευνα και την επαγγελματική πρακτική

Α και Β  Έτος:

 • Επικοινωνία και Διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ψυχολογία του επαγγελματία υγείας
 • Ψυχολογία της ασθένειας και του ασθενούς

Α και Β Έτος:

 • Νομοθεσία – Θεσμικό πλαίσιο
 • Κώδικες Δεοντολογίας
    • Εφαρμογής
    • Επαγγελματιών Υγείας
    • Διαφήμισης
    • Σωματείων
 • Ο/Η Ρεφλεξολόγος ως επαγγελματίας: Ευκαιρίες – Προκλήσεις – Δυσκολίες
 • Σχέσεις κόστους-αποτελεσματικότητας για τη Ρεφλεξολογία
 • Ρεφλεξολογία στην Ελλάδα. Κατάσταση και προοπτικές
 • Πιστοποίηση: Μύθοι – Αλήθειες – Προοπτικές
 • Η Σωστή και Νόμιμη Χρήση Όρων και Εννοιών
 • Αντιγραφή – Λογοκλοπή
 • Παραποίηση επαγγέλματος
 • Σχέση και συνεργασία με την ιατρική κοινότητα
 • Σχέση και συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας
 • Δουλεύοντας σε διεπιστημονική ομάδα
 • Δεξιότητες παρουσίασης της Ρεφλεξολογίας και του εαυτού μας
 • Επαφή με το κοινό και Δημόσιος Λόγος.  (Θεωρία και Πρακτική)
 • Business Planning
 • Σωματεία Ρεφλεξολόγων: Θεσμικός ρόλος, υποχρεώσεις και δικαιώματα

Νέες Τεχνολογίες στην εκπαιδευτική και την επαγγελματική πράξη             

 • Εκμάθηση και χρήση ηλεκτρονικών/online εκπαιδευτικών εργαλείων για μελέτη και αυτομόρφωση
 • Χρήση των νέων τεχνολογιών στην κλινική πρακτική
 • Χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου στην επαγγελματική ανάπτυξη
 • Εφαρμογές για επαγγελματίες υγείας

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Στο Health Studies – integrated (HSi) διδάσκουν εκπαιδευτές  εξειδικευμένοι στην κάθε ενότητα.  Παράλληλα διδάσκουν επισκέπτες καθηγητές με ειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς για πρόσθετη ενημέρωση. 

Τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές των ειδικοτήτων:

 • Ρεφλεξολογία
 • Ιατρική (διάφορες ιατρικές ειδικότητες)
 • Βιολογία-Βιοϊατρική Έρευνα
 • Επιστήμη της Πληροφορίας
 • Ψυχολογία
 • Νοσηλευτική
 • Οικονομικά – Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
 • Νομική
 • Πληροφορική/Διαφήμιση

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε φυσικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον (eclass).  Περιλαμβάνουν παραδόσεις, εργασίες,  φροντιστήρια, εργαστήρια πρακτικής (επιτηρούμενη),  κλινική πρακτική (καθοδηγούμενη μη-επιτηρούμενη) (βλ. Οργάνωση Σπουδών).

Στους σπουδαστές παρέχεται όλο το απαραίτητο υλικό από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Health Studies – integrated, για τη μελέτη τους και την εκπόνηση εργασιών και ασκήσεων.


Στο παραπάνω πρόγραμμα σπουδών του Health Studiesintegrated περιλαμβάνεται η βασική ύλη που ορίζεται από την εγκύκλιο σπουδών του Πανελλήνιου Επαγγελματικού Σωματείου Ρεφλεξολόγων (ΠΕΣΡ) η οποία συμπληρώθηκε με θεματικές ενότητες και μαθήματα  που ορίζονται από τις ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας για ολοκληρωμένη άσκηση ρεφλεξολογίας και την επαγγελματική ανάπτυξη του Ρεφλεξολόγου στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στο Health Studies – integrated, οι μαθησιακοί στόχοι καθορίστηκαν ανά θεματική ενότητα με βάση τα επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα.

Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα* είναι οδηγός για το τι αναμένεται να είναι ικανός ο σπουδαστής να κάνει και να γνωρίζει όταν ολοκληρώσει μία ενότητα ή ολόκληρο τον κύκλο σπουδών. Η ύπαρξη μαθησιακών στόχων επιτρέπει μετρήσιμα αποτελέσματα τόσο για τον σπουδαστή όσο και για τον διδάσκοντα και συμβάλει στην αποφυγή γενικοτήτων και αοριστιών.


*Σύμφωνα με την Φ5/89656/Β3/13‐8‐2007 (ΦΕΚ  1466/Β΄/13-8-2007) Υπουργική Απόφαση, “Μαθησιακά  αποτελέσματα  είναι  το  σύνολο  των  γνώσεων, ικανοτήτων  και  δεξιοτήτων που οι φοιτητές ή σπουδαστές θα πρέπει να γνωρίζουν, να καταλαβαίνουν ή να  είναι σε θέση να κάνουν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  μακράς  ή  βραχείας.  Τα  μαθησιακά  αποτελέσματα  καθορίζονται  εκάστοτε  επακριβώς  από  τους  οικείους  διδάσκοντες  ή  υπεύθυνους  για  κάθε  επιμέρους  αυτοτελές  εκπαιδευτικό  συστατικό  στοιχείο  και  δραστηριότητα  του  προγράμματος  σπουδών  και  περιγράφονται  αναλυτικά  στον  Ενημερωτικό  Οδηγό  Σπουδών.”